Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 10/19/2018 9:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00728008-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80567211 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80567211 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80567211 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80567211 10.5 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80567211 0.028 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80567211 24 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80567211 54 mS/m
pH 835-2018-80567211 7.8 pH
Prøvens farve 835-2018-80567211 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80567211 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80567211 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80567211 Normal
Temperatur 835-2018-80567211 11.7 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)