Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kvorning Vandværk   Prøve udtaget: 10/16/2018 8:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00726351-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80613402 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80613402 0.95 µg/l
Antimon (Sb) 835-2018-80613402 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80613402 0.89 µg/l
Bly (Pb) 835-2018-80613402 0.21 µg/l
Bor (B) 835-2018-80613402 12 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2018-80613402 < 0,003 µg/l
Chlorid 835-2018-80613402 20 mg/l
Chrom (Cr) 835-2018-80613402 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80613402 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2018-80613402 < 1 µg/l
Escherichia coli 835-2018-80613402 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80613402 3.4 mg Pt/l
Fluorid 835-2018-80613402 0.13 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80613402 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80613402 0.045 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80613402 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80613402 4.8 µg/l
Kobolt (Co) 835-2018-80613402 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80613402 370 µS/cm
Kviksølv (Hg) 835-2018-80613402 < 0,002 µg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80613402 0.004 mg/l
Natrium (Na) 835-2018-80613402 11 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80613402 < 0,03 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80613402 < 0,3 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (36 linier)