Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 10/23/2018 6:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00728901-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80544032 Ja
Bly (Pb) 835-2018-80544032 0.24 µg/l
Chrom (Cr) 835-2018-80544032 0.081 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80544032 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80544032 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80544032 1.8 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2018-80544032 < 0,01 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80544032 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80544032 3 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80544032 6.8 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80544032 810 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2018-80544032 1.7 µg/l
pH 835-2018-80544032 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2018-80544032 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80544032 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2018-80544032 Udført
Turbiditet 835-2018-80544032 0.22 FNU
1  Side 1 af 1 (17 linier)