Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 10/23/2018 6:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00728905-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80510064 Ja
Benzen 835-2017-80510064 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2017-80510064 < 0,003 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2017-80510064 < 0,005 µg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2017-80510064 0.026 µg/l
Fluoranthen 835-2017-80510064 < 0,005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2017-80510064 < 0,005 µg/l
N,N-dimethylsulfamid 835-2017-80510064 < 0,01 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2017-80510064 12 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2017-80510064 Udført
Radon 835-2017-80510064 < 10 Bq/l
Total alpha aktivitet 835-2017-80510064 <0.08 Bq/l
Total beta aktivitet 835-2017-80510064 <0.3 Bq/l
Total indikativ dosis 835-2017-80510064 < 0.1 mSv/år
Tritium aktivitet 835-2017-80510064 <10 Bq/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)