Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 12-11-2018 12:05:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00736245-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80635967 Ja
Arsen (As) 835-2018-80635967 0.76 µg/l
Bor (B) 835-2018-80635967 91 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80635967 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80635967 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80635967 9.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80635967 0.015 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80635967 < 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2018-80635967 0.36 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80635967 84 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2018-80635967 29 µg/l
pH 835-2018-80635967 7.3 pH
Prøvens farve 835-2018-80635967 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80635967 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80635967 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80635967 Normal
Temperatur 835-2018-80635967 17.0 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)