Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hesselager Vandværk amba.   Prøve udtaget: 16-11-2018 12:30:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00738479-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80634026 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80634026 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80634026 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80634026 12.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80634026 0.014 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80634026 5 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80634026 57 mS/m
pH 835-2018-80634026 7.8 pH
Prøvens farve 835-2018-80634026 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80634026 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80634026 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80634026 Normal
Temperatur 835-2018-80634026 11.0 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)