Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 12/10/2018 1:55:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00746789-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80552379 Ja
Arsen (As) 835-2018-80552379 < 0,03 µg/l
Bor (B) 835-2018-80552379 71 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80552379 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80552379 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80552379 9.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80552379 0.021 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80552379 < 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2018-80552379 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80552379 50 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2018-80552379 0.17 µg/l
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2018-80552379 80552416
pH 835-2018-80552379 7.8 pH
Prøvens farve 835-2018-80552379 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80552379 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80552379 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80552379 Normal
Temperatur 835-2018-80552379 10.5 °C
1  Side 1 af 1 (18 linier)