Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Glumsø Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 12/4/2018 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00744600-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2018-80648466 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2018-80648466 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2018-80648466 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2018-80648466 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2018-80648466 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2018-80648466 < 0,02 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80648466 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80648466 1.3 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80648466 < 0,03 µg/l
Benzen 835-2018-80648466 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2018-80648466 < 0,003 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2018-80648466 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2018-80648466 0.27 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2018-80648466 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2018-80648466 < 0,03 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2018-80648466 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80648466 < 1 MPN/100 ml
Dichlormethan 835-2018-80648466 < 0,02 µg/l
Escherichia coli 835-2018-80648466 < 1 MPN/100 ml
Fluoranthen 835-2018-80648466 < 0,005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2018-80648466 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80648466 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2018-80648466 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80648466 2.9 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80648466 < 0,03 µg/l
1 2  Side 1 af 2 (32 linier)