Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 18-12-2018 14:40:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00750523-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80623797 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80623797 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80623797 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80623797 9.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80623797 0.013 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80623797 4 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80623797 81 mS/m
pH 835-2018-80623797 7.4 pH
Prøvens farve 835-2018-80623797 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80623797 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80623797 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80623797 Normal
Temperatur 835-2018-80623797 9.4 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)