Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Assentoft Vandværk   Prøve udtaget: 1/10/2019 8:23:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00755087-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80652929 Ja
Arsen (As) 835-2018-80652929 0.18 µg/l
Bor (B) 835-2018-80652929 36 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80652929 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80652929 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80652929 9.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80652929 0.026 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80652929 3 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2018-80652929 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80652929 44 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2018-80652929 0.16 µg/l
pH 835-2018-80652929 7.6 pH
Prøvens farve 835-2018-80652929 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80652929 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80652929 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80652929 Normal
Temperatur 835-2018-80652929 14.5 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)