Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Spandet Vandværk   Prøve udtaget: 1/8/2019 9:52:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00754259-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80608538 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80608538 0.017 mg/l
Arsen (As) 835-2018-80608538 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80608538 54 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80608538 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80608538 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2018-80608538 9.9 °dH
Iltindhold 835-2018-80608538 5.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80608538 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80608538 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80608538 8 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80608538 400 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2018-80608538 10.0 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80608538 < 0,002 mg/l
Methan 835-2018-80608538 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80608538 1.1 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80608538 0.85 mg/l
Nitrit 835-2018-80608538 0.0026 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80608538 0.72 mg/l
pH 835-2018-80608538 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2018-80608538 Udført
Sulfid-S 835-2018-80608538 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2018-80608538 9.0 °C
1  Side 1 af 1 (23 linier)