Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 1/14/2019 12:15:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00756059-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2016-80350858 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80350858 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80350858 0.027 mg/l
Calcium (Ca) 835-2016-80350858 80 mg/l
Chlorid 835-2016-80350858 22 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80350858 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80350858 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2016-80350858 < 1 mg Pt/l
Fluorid 835-2016-80350858 0.23 mg/l
Hårdhed, total 835-2016-80350858 13 °dH
Hydrogencarbonat 835-2016-80350858 217 mg/l
Iltindhold 835-2016-80350858 11.1 mg/l
Inddampningsrest 835-2016-80350858 310 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80350858 0.086 mg/l
Kalium (K) 835-2016-80350858 1.7 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80350858 140 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2016-80350858 21 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80350858 39 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2016-80350858 5.8 mg/l
Mangan (Mn) 835-2016-80350858 0.017 mg/l
Natrium (Na) 835-2016-80350858 13 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80350858 0.40 mg/l
Nitrit 835-2016-80350858 0.0053 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2016-80350858 0.93 mg/l
pH 835-2016-80350858 7.6 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)