Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Assentoft Vandværk   Prøve udtaget: 1/10/2019 8:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00755088-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2016-80351117 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80351117 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80351117 0.0065 mg/l
Calcium (Ca) 835-2016-80351117 70 mg/l
Chlorid 835-2016-80351117 21 mg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2016-80351117 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2016-80351117 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80351117 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80351117 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2016-80351117 2.1 mg Pt/l
Fluorid 835-2016-80351117 0.31 mg/l
Hårdhed, total 835-2016-80351117 11 °dH
Hydrogencarbonat 835-2016-80351117 203 mg/l
Iltindhold 835-2016-80351117 9.9 mg/l
Inddampningsrest 835-2016-80351117 280 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80351117 0.013 mg/l
Kalium (K) 835-2016-80351117 2.9 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80351117 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2016-80351117 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80351117 44 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2016-80351117 5.6 mg/l
Mangan (Mn) 835-2016-80351117 < 0,002 mg/l
N,N-dimethylsulfamid 835-2016-80351117 < 0,01 µg/l
Natrium (Na) 835-2016-80351117 14 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80351117 0.66 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (36 linier)