Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Sydfalster Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 1/25/2019 10:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00759961-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80543164 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80543164 1.2 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2018-80543164 0.031 mg/l
Arsen (As) 835-2018-80543164 0.88 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80543164 110 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80543164 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80543164 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2018-80543164 21 °dH
Iltindhold 835-2018-80543164 11.1 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80543164 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80543164 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80543164 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80543164 1100 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2018-80543164 24 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80543164 < 0,002 mg/l
Methan 835-2018-80543164 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80543164 0.58 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80543164 3.8 mg/l
Nitrit 835-2018-80543164 0.0036 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80543164 3.1 mg/l
pH 835-2018-80543164 7.3 pH
Prøvetagning efter flush 835-2018-80543164 Udført
Sulfid-S 835-2018-80543164 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2018-80543164 7.0 °C
1  Side 1 af 1 (24 linier)