Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 2/4/2019 11:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00762648-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80634378 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80634378 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80634378 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80634378 2.3 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2018-80634378 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80634378 10 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80634378 550 µS/cm
pH 835-2018-80634378 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2018-80634378 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80634378 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2018-80634378 Udført
Turbiditet 835-2018-80634378 0.14 FNU
1  Side 1 af 1 (12 linier)