Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 4/10/2019 8:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00784987-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80656698 Ja
Arsen (As) 835-2018-80656698 1.2 µg/l
Bor (B) 835-2018-80656698 110 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80656698 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80656698 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80656698 10.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80656698 0.095 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80656698 53 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2018-80656698 < 0,04 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80656698 480 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2018-80656698 0.11 µg/l
pH 835-2018-80656698 7.9 pH
Prøvens farve 835-2018-80656698 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80656698 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80656698 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80656698 Normal
Temperatur 835-2018-80656698 12.9 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)