Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 4/23/2019 7:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00788082-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80658716 Ja
Bly (Pb) 835-2019-80658716 2.5 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80658716 0.033 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80658716 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80658716 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80658716 1.3 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80658716 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80658716 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80658716 56 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80658716 700 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80658716 1.9 µg/l
pH 835-2019-80658716 7.2 pH
Prøvens lugt 835-2019-80658716 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80658716 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80658716 Udført
Turbiditet 835-2019-80658716 0.16 FNU
1  Side 1 af 1 (16 linier)