Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 26-04-2019 11:10:00
Analyse Rapport: AR-19-CA-00789325-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2018-80636884 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80636884 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80636884 0.023 mg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80636884 100 mg/l
Chlorid 835-2018-80636884 65 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80636884 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80636884 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80636884 1.9 mg Pt/l
Fluorid 835-2018-80636884 0.97 mg/l
Hårdhed, total 835-2018-80636884 20 °dH
Hydrogencarbonat 835-2018-80636884 323 mg/l
Iltindhold 835-2018-80636884 10.0 mg/l
Inddampningsrest 835-2018-80636884 510 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80636884 < 0,01 mg/l
Kalium (K) 835-2018-80636884 4.7 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80636884 16 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2018-80636884 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80636884 750 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2018-80636884 25 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80636884 < 0,002 mg/l
Methan 835-2018-80636884 < 0,005 mg/l
Natrium (Na) 835-2018-80636884 38 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80636884 2.8 mg/l
Nitrit 835-2018-80636884 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80636884 1.1 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (35 linier)