Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 5/8/2019 8:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00793223-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80671716 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80671716 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80671716 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80671716 11.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80671716 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80671716 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80671716 750 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80671716 3.3 µg/l
pH 835-2019-80671716 7.6 pH
Prøvens farve 835-2019-80671716 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2019-80671716 Klar
Prøvens lugt 835-2019-80671716 Ingen
Temperatur 835-2019-80671716 11.7 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)