Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 5/23/2019 12:25:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00799089-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80678714 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80678714 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80678714 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80678714 3.5 mg Pt/l
Iltindhold 835-2019-80678714 9.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80678714 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80678714 32 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80678714 340 µS/cm
pH 835-2019-80678714 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2019-80678714 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80678714 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80678714 Udført
Turbiditet 835-2019-80678714 0.14 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)