Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 5/16/2019 10:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00796503-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80648386 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80648386 1.1 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80648386 1.3 µg/l
Bly (Pb) 835-2018-80648386 0.083 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2018-80648386 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2018-80648386 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80648386 < 1 MPN/100 ml
Epichlorhydrin 835-2018-80648386 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2018-80648386 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2018-80648386 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80648386 0.032 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80648386 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80648386 2.8 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80648386 0.14 µg/l
Nitrit 835-2018-80648386 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2018-80648386 Udført
Vinylchlorid 835-2018-80648386 < 0,02 µg/l
Zink (Zn) 835-2018-80648386 21 µg/l
1  Side 1 af 1 (18 linier)