Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 5/23/2019 11:57:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00799046-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2018-80624290 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80624290 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80624290 1.5 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2018-80624290 0.010 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80624290 1.0 µg/l
Atrazin 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80624290 51 mg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Chlorthalonilsulfonsyre M12, R 417888 835-2018-80624290 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80624290 < 1 MPN/100 ml
1 2 3  Side 1 af 3 (59 linier)