Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Balka Strand Vandværk   Prøve udtaget: 6/25/2019 10:18:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00840004-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80626233 Ja
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2018-80626233 < 0,01 µg/l
N,N-dimethylsulfamid 835-2018-80626233 0.026 µg/l
Prøvetagning efter flush 835-2018-80626233 Udført
1  Side 1 af 1 (4 linier)