Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strømmen Vandværk   Prøve udtaget: 7/8/2019 1:30:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00845798-02
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
2,4'-Formoxylidid 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
3,4,5-Trimethacarb 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
5-Hydroxy-Thiabendazol 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
6-chlor-3-phenylpyridazin-4-ol(Pyridatmetabolitter 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Abamectin 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Acephate 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Acetamiprid 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Acetochlor 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80691643 Ja
Alachlor 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Aldicarb 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Aldicarb sulfone 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Aldicarb sulfoxide 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Ametoctradin 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Ametryn 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Amidosulfuron 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Aminocarb 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Amitraze 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Ancymidol 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Atrazin 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Azaconazol 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Azamethiphos 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Aziprotryn 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
Azoxystrobin 835-2019-80691643 < 0,05 µg/l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Side 1 af 14 (327 linier)