Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 8/13/2019 9:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00858155-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80713545 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80713545 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80713545 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80713545 2.3 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80713545 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80713545 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80713545 530 µS/cm
pH 835-2019-80713545 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2019-80713545 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80713545 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80713545 Udført
Turbiditet 835-2019-80713545 0.12 FNU
1  Side 1 af 1 (12 linier)