Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hesselager Vandværk amba.   Prøve udtaget: 29-08-2019 10:45:00
Analyse Rapport: AR-19-CA-00864782-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80713739 Ja
Arsen (As) 835-2019-80713739 < 0,03 µg/l
Bor (B) 835-2019-80713739 43 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80713739 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80713739 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80713739 11.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80713739 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80713739 < 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2019-80713739 0.069 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80713739 510 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80713739 < 0,03 µg/l
pH 835-2019-80713739 7.7 pH
Prøvens farve 835-2019-80713739 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2019-80713739 Klar
Prøvens lugt 835-2019-80713739 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80713739 Normal
Temperatur 835-2019-80713739 17.4 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)