Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Stavtrup Vandværk Amba   Prøve udtaget: 04-09-2019 13:35:00
Analyse Rapport: AR-19-CA-00867475-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2013-80078687 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2013-80078687 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2013-80078687 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2013-80078687 3.3 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2013-80078687 0.067 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2013-80078687 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2013-80078687 530 µS/cm
pH 835-2013-80078687 7.3 pH
Prøvetagning efter flush 835-2013-80078687 Udført
Turbiditet 835-2013-80078687 0.68 FNU
1  Side 1 af 1 (10 linier)