Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 8/28/2019 8:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00864187-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2019-80679193 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2019-80679193 < 0,02 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80679193 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80679193 1.8 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80679193 0.010 mg/l
Antimon (Sb) 835-2019-80679193 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80679193 1.4 µg/l
Benzen 835-2019-80679193 < 0,02 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80679193 0.21 µg/l
Bor (B) 835-2019-80679193 83 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80679193 0.049 µg/l
Chlorid 835-2019-80679193 22 mg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80679193 < 0,03 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2019-80679193 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80679193 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2019-80679193 < 1 µg/l
Epichlorhydrin 835-2019-80679193 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80679193 < 1 MPN/100 ml
Ethylbenzen 835-2019-80679193 < 0,02 µg/l
Farvetal, Pt 835-2019-80679193 2.7 mg Pt/l
Fluorid 835-2019-80679193 0.20 mg/l
Iltindhold 835-2019-80679193 9.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80679193 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80679193 0.077 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80679193 3 CFU/ml
1 2 3  Side 1 af 3 (53 linier)