Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 8/28/2019 8:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00864191-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80624280 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80624280 1.7 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2018-80624280 0.014 mg/l
Antimon (Sb) 835-2018-80624280 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80624280 1.4 µg/l
Bly (Pb) 835-2018-80624280 0.13 µg/l
Bor (B) 835-2018-80624280 87 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2018-80624280 0.028 µg/l
Chlorid 835-2018-80624280 22 mg/l
Chrom (Cr) 835-2018-80624280 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80624280 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2018-80624280 < 1 µg/l
Escherichia coli 835-2018-80624280 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80624280 2.4 mg Pt/l
Fluorid 835-2018-80624280 0.20 mg/l
Iltindhold 835-2018-80624280 9.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80624280 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80624280 0.036 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80624280 3 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80624280 2.9 µg/l
Kobolt (Co) 835-2018-80624280 < 0,04 µg/l
Kviksølv (Hg) 835-2018-80624280 < 0,002 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80624280 340 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2018-80624280 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2018-80624280 16 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (38 linier)