Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Fællespumpestationen Skellerup Enge A.m.b.a.   Prøve udtaget: 9/9/2019 12:10:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00868983-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,2,4-triazol 835-2019-80693322 < 0,01 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2019-80693322 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80693322 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80693322 0.0052 mg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80693322 64 mg/l
Chlorid 835-2019-80693322 48 mg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2019-80693322 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2019-80693322 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80693322 3 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80693322 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80693322 4.4 mg Pt/l
Fluorid 835-2019-80693322 0.40 mg/l
Hårdhed, total 835-2019-80693322 11 °dH
Hydrogencarbonat 835-2019-80693322 273 mg/l
Iltindhold 835-2019-80693322 7.9 mg/l
Inddampningsrest 835-2019-80693322 430 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80693322 0.021 mg/l
Kalium (K) 835-2019-80693322 4.0 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80693322 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2019-80693322 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80693322 600 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80693322 11 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80693322 < 0,002 mg/l
N,N-dimethylsulfamid 835-2019-80693322 < 0,01 µg/l
Natrium (Na) 835-2019-80693322 56 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (37 linier)