Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 9/11/2019 9:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00870353-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2013-80066089 Ja
Chloridazon, desphenyl- 835-2013-80066089 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2013-80066089 < 0,01 µg/l
Chlorthalonilsulfonsyre M12, R 417888 835-2013-80066089 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2013-80066089 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2013-80066089 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2013-80066089 10.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2013-80066089 0.043 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2013-80066089 14 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2013-80066089 480 µS/cm
N,N-dimethylsulfamid 835-2013-80066089 < 0,01 µg/l
pH 835-2013-80066089 7.8 pH
Prøvens farve 835-2013-80066089 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2013-80066089 Klar
Prøvens lugt 835-2013-80066089 Ingen
Prøvens smag 835-2013-80066089 Normal
Temperatur 835-2013-80066089 13.6 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)