Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 9/18/2019 11:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00872960-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2019-80692719 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80692719 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80692719 < 0,005 mg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80692719 95 mg/l
Chlorid 835-2019-80692719 33 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80692719 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80692719 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80692719 5.0 mg Pt/l
Fluorid 835-2019-80692719 0.23 mg/l
Hårdhed, total 835-2019-80692719 15 °dH
Hydrogencarbonat 835-2019-80692719 235 mg/l
Iltindhold 835-2019-80692719 10.1 mg/l
Inddampningsrest 835-2019-80692719 360 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80692719 0.026 mg/l
Kalium (K) 835-2019-80692719 2.0 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80692719 19 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2019-80692719 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80692719 530 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80692719 6.5 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80692719 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2019-80692719 18 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80692719 1.4 mg/l
Nitrit 835-2019-80692719 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80692719 2.3 mg/l
pH 835-2019-80692719 7.5 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)