Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Lyderslev Vandværk   Prøve udtaget: 9/23/2019 9:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00874535-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2017-80522830 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80522830 Ja
Ammonium (NH4) 835-2017-80522830 0.015 mg/l
Calcium (Ca) 835-2017-80522830 85 mg/l
Chlorid 835-2017-80522830 40 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80522830 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80522830 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2017-80522830 1.6 mg Pt/l
Fluorid 835-2017-80522830 1.5 mg/l
Hårdhed, total 835-2017-80522830 18 °dH
Hydrogencarbonat 835-2017-80522830 372 mg/l
Iltindhold 835-2017-80522830 10.7 mg/l
Inddampningsrest 835-2017-80522830 430 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80522830 < 0,01 mg/l
Kalium (K) 835-2017-80522830 3.9 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80522830 11 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2017-80522830 6 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2017-80522830 640 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2017-80522830 26 mg/l
Mangan (Mn) 835-2017-80522830 < 0,002 mg/l
Methan 835-2017-80522830 < 0,005 mg/l
Natrium (Na) 835-2017-80522830 20 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2017-80522830 1.2 mg/l
Nitrit 835-2017-80522830 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2017-80522830 1.8 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (35 linier)