Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 10/3/2019 1:30:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00879494-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80692035 Ja
Arsen (As) 835-2019-80692035 0.24 µg/l
Bor (B) 835-2019-80692035 25 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80692035 9 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80692035 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80692035 10.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80692035 0.022 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80692035 5 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2019-80692035 < 0,04 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80692035 430 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80692035 < 0,03 µg/l
pH 835-2019-80692035 7.6 pH
Prøvens farve 835-2019-80692035 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2019-80692035 Klar
Prøvens lugt 835-2019-80692035 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80692035 Normal
Temperatur 835-2019-80692035 14.5 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)