Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Sydfalster Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 10/2/2019 10:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00878736-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80690339 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80690339 1.9 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80690339 1.1 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80690339 0.46 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80690339 0.032 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80690339 0.059 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80690339 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80690339 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80690339 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80690339 27 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80690339 18 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80690339 < 0,03 µg/l
Nitrit 835-2019-80690339 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80690339 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80690339 130 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)