Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 10/4/2019 10:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00879980-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80720687 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80720687 0.0052 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80720687 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80720687 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80720687 6.7 mg Pt/l
Iltindhold 835-2019-80720687 10.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80720687 0.078 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80720687 15 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80720687 590 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2019-80720687 < 0,002 mg/l
Nitrit 835-2019-80720687 < 0,001 mg/l
pH 835-2019-80720687 7.9 pH
Prøvens lugt 835-2019-80720687 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80720687 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80720687 Udført
Temperatur 835-2019-80720687 9.4 °C
Turbiditet 835-2019-80720687 0.51 FNU
1  Side 1 af 1 (17 linier)