Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 10/4/2019 10:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00879978-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80720688 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80720688 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80720688 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80720688 6.5 mg Pt/l
Iltindhold 835-2019-80720688 10.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80720688 0.011 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80720688 100 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80720688 610 µS/cm
pH 835-2019-80720688 8.0 pH
Prøvens lugt 835-2019-80720688 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80720688 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80720688 Udført
Temperatur 835-2019-80720688 13.8 °C
Turbiditet 835-2019-80720688 0.14 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)