Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Spandet Vandværk   Prøve udtaget: 10/7/2019 8:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00880407-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80650656 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80650656 2.0 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80650656 < 0,03 µg/l
Bly (Pb) 835-2018-80650656 0.10 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2018-80650656 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2018-80650656 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80650656 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80650656 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2018-80650656 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2018-80650656 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80650656 5.0 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80650656 < 0,03 µg/l
Nitrit 835-2018-80650656 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2018-80650656 Udført
Temperatur 835-2018-80650656 13.5 °C
Zink (Zn) 835-2018-80650656 15 µg/l
1  Side 1 af 1 (16 linier)