Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk   Prøve udtaget: 10/2/2019 10:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00878780-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2016-80420664 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80420664 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80420664 0.041 mg/l
Arsen (As) 835-2016-80420664 4.3 µg/l
Calcium (Ca) 835-2016-80420664 57 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80420664 6 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80420664 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2016-80420664 10 °dH
Hydrogencarbonat 835-2016-80420664 262 mg/l
Iltindhold 835-2016-80420664 7.5 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2016-80420664 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2016-80420664 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80420664 25 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2016-80420664 490 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2016-80420664 9.6 mg/l
Mangan (Mn) 835-2016-80420664 < 0,002 mg/l
Methan 835-2016-80420664 < 0,005 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80420664 1.8 mg/l
Nitrit 835-2016-80420664 0.0076 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2016-80420664 1.3 mg/l
pH 835-2016-80420664 7.3 pH
Prøvetagning efter flush 835-2016-80420664 Udført
Sulfid-S 835-2016-80420664 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2016-80420664 9.8 °C
1  Side 1 af 1 (24 linier)