Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 10/16/2019 7:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00884716-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80713854 Ja
Bly (Pb) 835-2019-80713854 1.6 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80713854 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80713854 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80713854 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80713854 1.3 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80713854 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80713854 3 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80713854 39 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80713854 710 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80713854 1.6 µg/l
pH 835-2019-80713854 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2019-80713854 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80713854 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80713854 Udført
Turbiditet 835-2019-80713854 0.14 FNU
1  Side 1 af 1 (16 linier)