Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 10/18/2019 12:55:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00886009-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80727207 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80727207 1.2 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80727207 0.0052 mg/l
Antimon (Sb) 835-2019-80727207 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80727207 0.057 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80727207 < 0,025 µg/l
Bor (B) 835-2019-80727207 25 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80727207 < 0,003 µg/l
Chlorid 835-2019-80727207 67 mg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80727207 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80727207 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2019-80727207 < 1 µg/l
Epichlorhydrin 835-2019-80727207 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80727207 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80727207 2.9 mg Pt/l
Fluorid 835-2019-80727207 0.24 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80727207 0.011 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80727207 2 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80727207 0.86 µg/l
Kobolt (Co) 835-2019-80727207 0.072 µg/l
Kviksølv (Hg) 835-2019-80727207 < 0,002 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80727207 930 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2019-80727207 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2019-80727207 20 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80727207 2.5 µg/l
1 2  Side 1 af 2 (38 linier)