Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 11/6/2019 8:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00893344-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80776263 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80776263 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80776263 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80776263 2.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2019-80776263 10.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80776263 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80776263 6 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80776263 350 µS/cm
pH 835-2019-80776263 7.9 pH
Prøvens lugt 835-2019-80776263 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80776263 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80776263 Udført
Temperatur ved pH-måling 835-2019-80776263 20 °C
Turbiditet 835-2019-80776263 0.07 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)