Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 11/6/2019 8:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00893342-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80776264 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80776264 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80776264 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80776264 2.6 mg Pt/l
Iltindhold 835-2019-80776264 10.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80776264 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80776264 15 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80776264 350 µS/cm
pH 835-2019-80776264 7.9 pH
Prøvens lugt 835-2019-80776264 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80776264 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80776264 Udført
Temperatur ved pH-måling 835-2019-80776264 20 °C
Turbiditet 835-2019-80776264 0.08 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)