Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 11/7/2019 1:45:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00894032-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80691489 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80691489 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80691489 < 1 MPN/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80691489 110 CFU/ml
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2019-80691489 80557276
Prøvetagning efter flush 835-2019-80691489 Udført
1  Side 1 af 1 (6 linier)