Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 11/8/2019 9:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00894337-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80691978 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80691978 1.9 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80691978 0.038 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80691978 0.22 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80691978 0.0036 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80691978 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80691978 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80691978 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80691978 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80691978 6 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80691978 2.3 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80691978 0.15 µg/l
Nitrit 835-2019-80691978 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80691978 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80691978 12 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)