Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 11/6/2019 8:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00893341-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80679102 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80679102 0.0077 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80679102 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80679102 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80679102 10.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80679102 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80679102 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80679102 19 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80679102 350 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2019-80679102 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2019-80679102 16 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80679102 0.44 mg/l
Nitrit 835-2019-80679102 0.0069 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80679102 0.97 mg/l
pH 835-2019-80679102 7.9 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80679102 Udført
Temperatur 835-2019-80679102 9.2 °C
Temperatur ved pH-måling 835-2019-80679102 20 °C
1  Side 1 af 1 (18 linier)