Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Fællespumpestationen Skellerup Enge A.m.b.a.   Prøve udtaget: 11/14/2019 9:03:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00896634-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80780017 Ja
Arsen (As) 835-2019-80780017 1.9 µg/l
Bor (B) 835-2019-80780017 380 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80780017 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80780017 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80780017 10.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80780017 0.013 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80780017 230 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2019-80780017 0.048 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80780017 780 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80780017 0.82 µg/l
pH 835-2019-80780017 7.9 pH
Prøvens farve 835-2019-80780017 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2019-80780017 Klar
Prøvens lugt 835-2019-80780017 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80780017 Normal
Temperatur 835-2019-80780017 10.6 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)