Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Assentoft Vandværk   Prøve udtaget: 11/21/2019 9:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00899346-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80726245 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80726245 1.4 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80726245 0.11 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80726245 0.20 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80726245 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80726245 0.074 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80726245 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80726245 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80726245 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80726245 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80726245 2.5 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80726245 0.13 µg/l
Nitrit 835-2019-80726245 0.0026 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80726245 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80726245 11 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)