Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 11/22/2019 10:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00899884-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80765423 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80765423 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80765423 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80765423 1.9 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80765423 0.035 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80765423 65 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80765423 520 µS/cm
pH 835-2019-80765423 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2019-80765423 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80765423 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80765423 Udført
Turbiditet 835-2019-80765423 0.13 FNU
1  Side 1 af 1 (12 linier)