Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 11/22/2019 10:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00899847-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80713818 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80713818 0.0077 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80713818 1.5 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80713818 98 mg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2019-80713818 0.012 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80713818 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80713818 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80713818 16 °dH
Iltindhold 835-2019-80713818 10.5 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80713818 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80713818 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80713818 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80713818 530 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80713818 9.3 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80713818 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80713818 < 0,03 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80713818 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2019-80713818 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80713818 1.2 mg/l
pH 835-2019-80713818 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80713818 Udført
Temperatur 835-2019-80713818 9.2 °C
1  Side 1 af 1 (22 linier)